झारफुकको बहानामा जब तातो तेल खन्याइयो…त्यसपछी यस्तोसम्म भएछ..

झारफुकको बहानामा जब तातो तेल खन्याइयो शरीरको १८ प्रतिशत भाग जल्यो  अनुहार, मुख, छाती, ढाड, हातखुट्टामा चोट र दाग..